Logo Twinoid
Ex
Exnessmt4

Exness là nhà môi giới chiếm hơn 30% thị phần tại Châu Á. Hiện là nhà môi giới ngoại hối lớn nhất hàng đầu